СОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

    

РЕСТОРАНТСКА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА "B.A.R.B.Q."

ü198, 390   Регистрирана в Публичен електронен списък на НАП като СУПТО по чл. 52а , ал.1 от Наредба Н-18

Системата обхваща касовите функции по реализацията и отчетността на заведенията за хранене. Позволява работа с различни периферни устройства за вход на данни: клавиатура, мишка, TouchScreen монитор или комбинация от тях. Може да работи на компютърни системи с Windows 7/ 8/ 10

 

 • Неограничен брой номенклатури;

 • Работа с до 15 касови апарата в едно заведение;  

 • Управление на фискални,  Roll/Slip, серийни, паралелни и Windows инсталирани принтери, локални или отдалечени;

 • Кухненски монитор на поръчките. Управление на електронна везна. Работа с баркод четец;

 • Прехвърляне на сметка за гост или мероприятие в ХКС” Рецепция”;

 • Маркиране на част от продукт или рецепта;

 • Смяна на цени и настройки без необходимост от приключване  или прекъсване работата на касите;

 • Различни права на достъп - маркиране, сторниране, плащане и др.;

 • Обединяване и разделяне на сметки;

 • Експорт на текуща сметка в друго заведение на комплекса;

 • Клиентски кредити - за персонал, външни клиенти;

 • Работа с клиентски карти. Управление на четци за магнитни и безконтактни карти;

 • Автоматично активиране на промоции за определени дни/часове;

 • Изпращане на SMS/E-mail за определено събитие;

 • Текущи отчети за:оборот по сервитьори, видове плащания, артикули, отказани поръчки, продажби с намаления, анулирани бонове, неплатени поръчки и др.;

 • Отчети за изминали периоди.

Модул “Android B.A.R.B.Q.”

 

Модулът предоставя възможност за отдалечено въвеждане на поръчки с помощта на преносими устройства с операционна система Android / таблет или смартфон/ и се състои от две програми:

Android B.A.R.B.Q. Server - работи на стационарен компютър и осигурява отдалечен достъп на мобилните устройства до базата данни на заведението чрез безжична мрежа. Разпределя поръчките към кухненския монитор на поръчки или отдалечените принтери по време на постъпването им.

Android B.A.R.B.Q. Client - инсталира се на преносимото устройство за отдалечено въвеждане на поръчки.  

 • Позволява изпращане на забележка към поръчката;

 • Дава информация за набраната сума по текущата сметка на дадена  маса;

 • Позволява маркиране на предварително конфигурирани менюта;

 • Предоставя възможност за указване на начин на комбиниране и принадлежност на гарнитури и други добавки към определени ястия още по време на поръчка, улеснявайки приготвянето им;  

 • При работа съвместно с кухненски монитор на поръчки се получава обратна информация от кухнята за изпълнените поръчки по маси. Сервитьорът има възможност да отбележи артикулите от поръчкана които е сервирал на клиента;

 • Показва снимка на ястието, описание на съдържанието му и предложение за други артикули с които то подходящо се комбинира.

Кухненски монитор на поръчките

 • Показва на монитор в кухнята поръчките по време на постъпването им;

 • Пристигането на поръчка може да се известява със звуков сигнал;

 • При готова поръчка от кухнята се маркира като изпълнена, а съответния сервитьор получава информация за това на касата или на преносимото устройство;

 • Позволява изпращане на забележка към поръчката;

 • Показва се реалното време за изпълнение на всяка поръчка;

 • Показва снимка на ястието и описание на начина на приготвяне (рецептата);

 • Позволява следене от страна на "Складов Организатор" изпълнението на поръчките в реално време.  

 

СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР

Системата организира процесите по следене на стоките и задълженията на МОЛ  в обектите на фирмата. Поддържа средно претеглена и последна доставна цена за всеки елемент в отделните обекти. Наред с това в нея са предвидени средства за изграждане на рецепти, тяхното ценообразуване по произволно зададени надценки и критерии.

 •  Зареждане, контрол и наблюдение в реално време на реализацията в касите;

 •  Автоматичен импорт и разпад на реализацията;

 •  Възможност за ръчно формиране на касови реализации, предварителни заявки, изготвяне на калкулационни ведомости;  

 •  Формиране и директен експорт на менюта към касите;

 •  Средства за бърза замяна на продукт или вложена рецепта;

 •  Неограничена вложеност във формирането на рецептите;

 •  Богат набор от справки формирани по различни критерии, както за текущ, така и за   приключен период;

 •  Бърза количествена и стойностна ревизия, цялостна или на конкретен елемент;

 •  Управление на каси в отдалечени заведения през Интернет;

 •  Дневник за входящ контрол на приетите продукти;

 •  Продукти с наличност под определен мимимум;

 •  Мониторинг на издадените обонове и отчети на локални и отдалечени заведения; 

 •  Вътрешен трансфер между обектите;

 •  Интерфейс за трансфер към счетоводни продукти.

 

КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА   "B.A.R.B.Q."

 

Системата може да работи на всяка оптимална за Windows 7/ 8/ 10 компютърна конфигурация. Варианти:

 • Компютър с CRT монитор и клавиатура;

 • Компютър с LCD монитор и клавиатура;

 • Компютър с LCD TouchScreen  монитор;

 • POS TouchScreen интегриран терминал;

 

    

                                                                                                                                                                                                                                     Начало

    

Елтур - 95 ООД  Тел: 02 955 5318, 957 1392, 955 5317, 955 1349, 855 5081 факс: 02 955 6114